2018年 10月 28日 ( 16 )

ダンス⑤

b0211757_10353356.jpg

b0211757_10353369.jpg

b0211757_10353488.jpg

b0211757_10353421.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:35 | Comments(0)

ダンス④

b0211757_10350396.jpg

b0211757_10350371.jpg

b0211757_10350414.jpg

b0211757_10350445.jpg

b0211757_10350456.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:34 | Comments(0)

ダンス③

b0211757_10341839.jpg

b0211757_10341854.jpg

b0211757_10341897.jpg

b0211757_10341974.jpg

b0211757_10341934.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:33 | Comments(0)

ダンス②

b0211757_10333577.jpg

b0211757_10333525.jpg

b0211757_10333621.jpg

b0211757_10333608.jpg

b0211757_10333668.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:33 | Comments(0)

ダンス①

b0211757_10325716.jpg

b0211757_10325723.jpg

b0211757_10325848.jpg

b0211757_10325878.jpg

b0211757_10325877.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:31 | Comments(0)

音楽部発表⑧

b0211757_10313769.jpg

b0211757_10313871.jpg

b0211757_10313897.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:31 | Comments(0)

音楽部発表⑦

b0211757_10302443.jpg

b0211757_10302484.jpg

b0211757_10302506.jpg

b0211757_10302592.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:29 | Comments(0)

音楽部発表⑥

b0211757_10292838.jpg

b0211757_10292851.jpg

b0211757_10292972.jpg

b0211757_10292933.jpg

b0211757_10293008.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 10:28 | Comments(0)

音楽部発表⑤

b0211757_09550337.jpg

b0211757_09550357.jpg

b0211757_09550496.jpg

b0211757_09550452.jpg

b0211757_09550468.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 09:54 | Comments(0)

音楽部発表④

b0211757_09540177.jpg

b0211757_09540221.jpg

b0211757_09540280.jpg

b0211757_09540367.jpg

b0211757_09540373.jpg

by tateyama_shou | 2018-10-28 09:53 | Comments(0)

   千葉県館山市立館山小学校のブログです。