解団式

b0211757_16371996.jpg
b0211757_16372383.jpg
b0211757_16372519.jpg
b0211757_16372870.jpg
b0211757_16373137.jpg
b0211757_16373439.jpg
b0211757_16373839.jpg
b0211757_16374243.jpg

# by tateyama_shou | 2017-05-20 16:36 | Comments(0)

閉会式③

b0211757_16355343.jpg
b0211757_16355462.jpg
b0211757_16355603.jpg
b0211757_16355910.jpg
b0211757_16360123.jpg
b0211757_16360419.jpg

# by tateyama_shou | 2017-05-20 16:34 | Comments(0)

閉会式②

b0211757_16284355.jpg
b0211757_16284554.jpg
b0211757_16284843.jpg
b0211757_16285083.jpg
b0211757_16285493.jpg
b0211757_16285636.jpg
b0211757_16285845.jpg
b0211757_16290114.jpg

# by tateyama_shou | 2017-05-20 16:27 | Comments(0)

閉会式

b0211757_15515234.jpg
b0211757_15515553.jpg
b0211757_15515863.jpg
b0211757_15520027.jpg
b0211757_15520365.jpg
b0211757_15520637.jpg
b0211757_15520881.jpg
b0211757_15521287.jpg
b0211757_15521577.jpg
b0211757_15521666.jpg

# by tateyama_shou | 2017-05-20 15:49 | Comments(0)

綱引き

b0211757_13294095.jpg

b0211757_13294162.jpg


# by tateyama_shou | 2017-05-20 13:28 | Comments(0)

PTA綱引き

b0211757_13270949.jpg

b0211757_13271066.jpg


# by tateyama_shou | 2017-05-20 13:26 | Comments(0)

応援合戦II

b0211757_13262260.jpg

b0211757_13262347.jpg

b0211757_13262480.jpg

b0211757_13262528.jpg

b0211757_13262547.jpg

b0211757_13262621.jpg

b0211757_13262791.jpg

b0211757_13262861.jpg

b0211757_13262852.jpg

b0211757_13262906.jpg


# by tateyama_shou | 2017-05-20 13:24 | Comments(0)

低学年紅白リレー

b0211757_13240630.jpg

b0211757_13240765.jpg

b0211757_13240807.jpg

b0211757_13240912.jpg

b0211757_13240952.jpg

b0211757_13241073.jpg

b0211757_13241161.jpg

b0211757_13241214.jpg

b0211757_13241364.jpg


# by tateyama_shou | 2017-05-20 13:22 | Comments(0)

   千葉県館山市立館山小学校のブログです。